مدیریت فشار خون: راهنمای شما برای زندگی قلبی سالم

بهترین زمان برای اندازه گیری فشار خون می تواند به عوامل مختلفی از جمله شرایط فردی شما و هر دستورالعمل خاصی از سوی ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی شما بستگی…

ادامه خواندنمدیریت فشار خون: راهنمای شما برای زندگی قلبی سالم

ایرانیان در کالیفرنیا: جامعه‌ای متنوع و موفق در زندگی، فرهنگ و اجتماع

کالیفرنیا به عنوان یکی از ایالت‌های مهم و بزرگ ایالات متحده آمریکا، مقصدی برای مهاجران از سراسر دنیا است. ایرانیان نیز بخشی از این جامعه‌ی متنوع را تشکیل می‌دهند. برآوردها…

ادامه خواندنایرانیان در کالیفرنیا: جامعه‌ای متنوع و موفق در زندگی، فرهنگ و اجتماع