دوستان بفرمایین رولت ایرانی با قهوه بسیار خوشمزه

دوستان , بفرمایید قهوه با رولت ایرانی ! 😁😂❤💖🌼🌷🌺🎉🙄
دوستان این رولت ها هم از آسمون افتاد تو دامن من, فکر کنم هدیه سال نو بود! 😁😎
یعنی, رفته بودیم رستوران شب سال نوو میلادی , اینقدر سیر بودیم که هیچکی دیگه نمیتونست این رولت ها رو بخوره, چونکه یک دسر دیگم بود, صاحب رستوران, دستش در نکنه اینا رو گذاشت تو ظرف و گفت, باید ببرین با خودتون.
کار های بر عکس, دوستان هیچکدوم نمیخواستن اینا رو با خودشون ببرن, گفتن تو ببر , گفتم باشه بدین من میبرم چونکه دکتر بهم گفته, قند خونت بالاست, اگر مواظب نباشی, حتما مرض قند میگیری, بدین من بخورم کار ها رو جلوو بندازم, طفلی مرضه دیگه زیاد زحمت نکشه, منم کمکش کنم! 😁🤣😂!

دیدگاهتان را بنویسید