لیست چشم پزشکان ایران در وین با آدرس و شماره تلفن Liste Iranische Augenärzte in Wien

Dr. Ahmad Abadi

دکتر احمد آبادی

 چشم پزشکی و بینایی سنجی (کلیه شرکت های بیمه سلامت)
Wiedner Hauptstrasse 133-135, 1050 Vienna
+43 1 545 21 51

Univ.Prof.(SFPU) Dr. Siamak Ansari Shahrezaei
پروفسور دانشگاه (SFPU) Dr. سیامک انصاری شهرضایی

 چشم پزشکی و بینایی سنجی (بدون بیمه درمانی)
Jacquingasse 41, 1030 Vienna
+43 1 890 61 48

Dr. Elisabeth Golestani-Gruber

دکتر الیزابت گلستانی-گروبر

 چشم پزشکی و بینایی سنجی (کلیه شرکت های بیمه سلامت)
Romanogasse 27/8/R01, 1200 Vienna
+43 1 330 43 97

Dr. Jinus Haslinger-Akramian
دکتر ژینوس هالینگر-اکرمیان

چشم پزشکی و بینایی سنجی (کلیه شرکت های بیمه سلامت)
Esslinger Hauptstraße 89/1/EG, 1220 Vienna
00 1 774 1 43 +43

Dr. Soheil Yousef Elahi
دکتر سهیل یوسف الهی

 چشم پزشکی و بینایی سنجی (کلیه شرکت های بیمه سلامت)
Simmeringer Hauptstrasse 119, 1110 Vienna
+43 1 743 44 68

دیدگاهتان را بنویسید