وین، بهترین شهر دنیا برای زندگی

بهترین شهرهای جهان در سال 2012
در گزارشی که به نام “وضعیت شهرهای جهان ۲۰۱۲-۲۰۱۳ ” توسط برنامه‌ی سکونتگاه‌های انسانی سازمان ملل منتشر شده شهرهای جهان بر اساس میزان رفاه رتبه بندی شده‌اند. (بیشتر…)

ادامه خواندنوین، بهترین شهر دنیا برای زندگی