تماس با مدیران سایت Contact us

Contact the Admins of Parsnews Austria Group   :

جهت تماس با مدیران سایت از ایمیل زیر استفاده نمایید :

info@parsnews.at

info@kostfastnix.at

info@arzexchange.com

Contact Mehdi Parsnews Amiri The Admin

تماس با مهدی امیری مدیر سایت

Telefon/Whatsapp: +4369010451609

دیدگاهتان را بنویسید