برچسب: besuch

قابل توجه جویندگان کار در اتریش! 90

قابل توجه جویندگان کار در اتریش!

774 دوستان با توجه به تلفن های بسیار زیادی که هر هفته از ایران داریم و   سوالاتی که هموطنان ایرانی مقیم اتریش همه روزه از ما میکنند، تصمیم گرفتیم که خدمات پارس نیوز  به...

error: Content is protected !!