برچسب گذاری توسط: دختر،پدر،خوشحالی،انتظار،فرزند،بچه،پیک نیک،کودکستان،مهد،گردش،مادر،جنگل

دلقک 1

دلقک

مارس 30, 2011  مهدی امیری وقتی‌ باباهه اون شب برگشت خونه از همه شبای دیگم خسته تر بود، روزش از اون روزای پر در سر بود، حوصله هیچکاری رو نداشت، در رو که باز...