برچسب: موزیک

0

امان از درد دوری با صدای خانوم حمیرا با متن ترانه

00 loading…   متن کامل امان از درد دوری با صدای خانوم حمیرا:  تو اونجاومن اینجا امان از درد دوری من ماندم و رویاها نه شوق ونه سروری امان ازدرد دوری امان ازدرد دوری...

0

آهنگ بسیار زیبای ماهه ماه با صدای امین بانی با متن ترانه

00 متن کامل ماهه ماه با صدای زیبای امین بانی:  صدام کن بیام با تمام وجودم ببخشم اگه اون که خواستی نبودم میخوام عاشق سر به راه تو باشم میخوام مهمون ماه ماه تو...

0

Reza Bahram Kash with lyrics

00 متن کامل کاش با صدای رضا بهرام : کاش راهِ دوری بینِ ما بود کاش سرنوشتِ ما جدا بود از تو فکرِ من رها بود گر ندیده بودمت ای یار عشق دیدی خانه...