جوجه کباب خونگی بهتر از رستوران

#جوجه_کباب #خوشمزه #خونگی
عزیزان , جوجه کباب درست کردم چه جوجه کبابی! آبدار و خوشمزه و خوش برو رو .
دیگه رستوران نرین, بیاین پیش خودم, جوجه کبابی بهتون میدم که میخواین انگشتاتونو بخورین! 😲🌺🌼🌷💖💓💗😍
#جوجه_کباب #خوشمزه #خونگی

دیدگاهتان را بنویسید