سیزده بدر در وین اتریش Sizdehbedar in Vienna

دیروز, سیزده بدر یک جا
تو وین خیلی غریبانه داشتیم
سبزه های عیدمون رو
مینداختیم تو رودخونه دانوب
یکدفه یک خانوم جوون
اون بالا داشت رد میشد
داد زد: عیدتون مبارک!
دمش گرم, حالمونو خیلی
خوب کرد, یک لحظه احساس
کردیم تو ایرانیم 😯😲🤔🌷😍🙏
#سیزده_بدر #Nowruz #وین
#مهدی_امیری #اتریش #mehdiparsnewsamiri
#iranian #persian #austria

دیدگاهتان را بنویسید