! غذای سالم و رژیمی

میدونین دوستان, یکی از فامیلا, خیلی نگران سلامتی منه , اینجا نمیگم داداشمه که اگه یکوقت اینو خوند, نفهمه دارم اونو میگم!!
بله, هر چی که من میخورم, میگه مواظب باش, اینو نخور, اونو نخور, گوشت نخور, کره نخور, شنیتسل نخور, کباب نخور …
الان که این پشقاب جلوم بود, گفتم, بذار عکسشو بفرستم واسش ببینم چی میگه !


دیدم نوشت نوش جونت!
هر چی منتظر که فحشی, تشری, بد و بیرایی , چیزی پشت بندش بیاد, دیدم نخیر , خبری نشد!
زنگ زدم بهش, با تعجب پرسیدم, داداش حالت خوبه؟!
گفت آ ره چطو مگه ؟!
گفتم عکسی که واست فرستادم دیدی؟
گفت : جواب دادم بهت که, بخور نوش جونت , گوشت بدنت!
گفتم, مایونز, سیب زمینی, شنیتسل , اونهمه چیز دیگه , بخورم, نوش جونم؟!
گفت چرا که نه, مزه میده بهت, بخور حالشو ببر!
گفتم سلامتی, چاقی, فشار خون, قند…اینا همه اوکی شدن؟
گفت , این حرفا رو ولکن, لذت ببر از زندگیت!!
گفتم تازه مثل اینکه فهمیدی, دنیا ۲ روزه!
گفت نه بابا , اون قدیما بود که ۲ روز بود , حالا با این ویروس کرونا , یک روز, دیگه خیلی باشه یک روز و نیم بیشتر نیست!
الان اینکار رو نکنی, اون کار رو نکنی, اینو نخوری اونو نخوری, یک وقت دیدی ۳-۴ روز دیگه که کرونا اومد سر وقتت میگی کاشکی اقلا شنیتسلو خورده بودم, کبابه رو زده بودم!
آقا نگران شدم, اصلا بهش نمیومد اینجوری حرف بزنه!
زنگ زدم خانومش گفت, اخوی حالش خوبه , میگه هر چی دوست داری بخور, هر کاری دوست داری بکن!
گفت, نه بابا باور نکن, عکسو که دید اینقدر عصبانی شد, اومد به من نشون داد گفت ببین باز یک خروار گذاشته تو بشقابش ! بهش گفتم, اینقدر میگی نخور که فایده نداره, اینبار بگو بخور, شاید اینجوری کوتاه بیاد!

آقا اینو که شنیدم, اصلا از خودم بدم اومد, بلند شدم نصف بشقاب رو خالی کردم تو یک بشقاب دیگه, بردم گذاشتم تو آشپزخونه !😪
اما بین خودمون بمونه, به کسی نگین, بعدش رفتم هر چی هم تو اون بشقابه بود, خوردم! 😉