نکات کلیدی و موارد ضروری برای نوشتن قولنامه‌های قابل قبول و حرفه‌ای

برای نوشتن یک قولنامه قابل قبول، نکات و موارد زیر را باید در نظر بگیرید:

 1. طرفین قرارداد: اطلاعات کامل و دقیقی از طرفین قرارداد، شامل نام و نام خانوادگی، نشانی، شماره تلفن و کد ملی (در صورت وجود) در قولنامه ذکر شود.
 2. موضوع قرارداد: موضوع قرارداد باید به صورت دقیق و واضح در قولنامه تعیین شود. برای مثال، اگر موضوع قرارداد فروش کالا است، نوع و مشخصات کالا باید به روشنی ذکر شود.
 3. شرایط قرارداد: شرایط مربوط به قرارداد، از جمله مهلت انجام کار، مبلغ قرارداد، شرایط پرداخت و هر شرط دیگری که طرفین توافق کرده‌اند باید در قولنامه ذکر شود.
 4. تعهدات و مسئولیت‌های طرفین: تعهدات و مسئولیت‌های هر یک از طرفین در اجرای قرارداد باید به صورت واضح و جامع در قولنامه آمده باشد.
 5. جریمه‌ها و مسئولیت‌های ناشی از تخلف: در صورتی که یکی از طرفین در اجرای تعهدات خود کوتاه آید یا تخلفی انجام دهد، میزان جریمه‌ها و مسئولیت‌های ناشی از آن باید در قولنامه تعیین شود.
 6. حل اختلاف: روش‌های حل اختلاف بین طرفین در صورت بروز اختلاف نظر در مورد اجرای قرارداد یا تفسیر بندهای آن باید در قولنامه مشخص شود. این روش‌ها می‌تواند شامل مذاکره، میانجیگری، داوری یا رجوع به دادگاه باشد.
 7. قوانین و مقررات مربوطه: قولنامه باید با قوانین و مقررات مربوطه کشور یا منطقه‌ای که قرارداد در آن اجرا می‌شود، مطابقت داشته باشد. همچنین، اگر قوانین خاصی برای نوع قرارداد یا موضوع آن وجود دارد، باید در قولنامه به آن‌ها اشاره شود.
 1. تغییرات و الحاقیه‌ها: برای اعمال تغییرات یا الحاقیه‌هایی در قرارداد، روشی باید در نظر گرفته شود که طرفین بتوانند به طور مشروط و قانونی آن‌ها را اعمال کنند. معمولاً تغییرات و الحاقیه‌ها باید به شکل کتبی و با توافق طرفین انجام شود.
 2. زبان قرارداد: زبان قرارداد باید به طور واضح در قولنامه مشخص شود. اگر قرارداد به چند زبان نوشته شده است، نسخه‌ای که به عنوان مرجع در نظر گرفته می‌شود باید مشخص باشد.
 3. امضاء و تاریخ: قولنامه باید توسط هر دو طرف قرارداد به طور کامل و با امضاء شود. همچنین، تاریخ امضاء قرارداد باید در قولنامه ذکر شود.

البته لازم است توجه داشته باشید که هر قرارداد بسته به نوع و موضوع آن ممکن است نیاز به موارد و جزئیات خاص خود داشته باشد. برای اطمینان از کامل بودن قولنامه، مشورت با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در امور قراردادها توصیه می‌شود.

به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهید یک قولنامه فروش کالا بین دو طرف بنویسید:

قولنامه فروش کالا

این قولنامه در تاریخ [تاریخ] میلادی، بین طرفین زیر عقد می‌گردد:

فروشنده: نام: [نام فروشنده] نام خانوادگی: [نام خانوادگی فروشنده] نشانی: [نشانی فروشنده] شماره تلفن: [شماره تلفن فروشنده] کد ملی: [کد ملی فروشنده]

خریدار: نام: [نام خریدار] نام خانوادگی: [نام خانوادگی خریدار] نشانی: [نشانی خریدار] شماره تلفن: [شماره تلفن خریدار] کد ملی: [کد ملی خریدار]

موضوع قرارداد: فروش و خرید [نام و مشخصات کالا]

شرایط قرارداد:

 1. قیمت کل کالا: [مبلغ] ریال
 2. شرایط پرداخت: [نحوه پرداخت، مثلاً نقدی یا اقساطی]
 3. مهلت تحویل کالا: [تعداد روز یا تاریخ دقیق تحویل کالا]
 4. مکان تحویل کالا: [نشانی تحویل کالا]

تعهدات و مسئولیت‌های طرفین:

 1. فروشنده متعهد می‌شود که کالا را در مهلت و مکان مشخص شده به خریدار تحویل دهد.
 2. خریدار متعهد می‌شود که مبلغ قرارداد را طبق شرایط پرداخت ذکر شده به فروشنده پرداخت کند.

جریمه‌ها و مسئولیت‌های ناشی از تخلف: در صورت تخلف هر یک از طرفین از تعهدات خود، طرف متخلف موظف به پرداخت مبلغ [مبلغ جریمه] ریال به عنوان جریمه خواهد بود.

حل اختلاف: در صورت بروز اختلاف بین طرفین در مورد اجرای قرارداد یا تفسیر بندهای آن، طرفین متعهد می‌شوند که ابتدا از طریق مذاکره و توافق سعی در حل اختلاف کنند. در صورت عدم توافق، می‌توانند به یک میانجیگر مستقل مراجعه کنند. در صورتی که اختلاف همچنان حل نشود، طرفین می‌توانند به داوری یا دادگاه مربوطه رجوع کنند.

قوانین و مقررات مربوطه: این قرارداد طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اجرا و تفسیر خواهد شد.

تغییرات و الحاقیه‌ها: هرگونه تغییر یا الحاقیه در این قرارداد باید به صورت کتبی و با امضاء هر دو طرف انجام شود.

زبان قرارداد: زبان این قرارداد فارسی است و هیچ نسخه‌ای به زبان دیگر از آن معتبر نمی‌باشد.

امضاء و تاریخ: این قولنامه به دو نسخه کپی تهیه و توسط هر دو طرف قرارداد امضاء می‌شود.

فروشنده: خریدار: [امضاء فروشنده] [امضاء خریدار] [تاریخ امضاء] [تاریخ امضاء]

توجه داشته باشید که این مثال تنها یک قالب ساده برای قولنامه فروش کالا است و ممکن است در موارد خاص و بسته به نوع قرارداد و کشوری که قرارداد در آن اجرا می‌شود، نیاز به تغییرات و افزودن جزئیات بیشتری داشته باشد. برای اطمینان از کامل بودن قولنامه، مشورت با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در امور قراردادها توصیه می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید