روز کوروش بزرگ بر جهانیان خجسته و فرخنده باد

دوستان بعد از تبریکات صمیمانه بخاطر فرارسیدن روز کوروش به همه شما ایرانیان سربلند و به همه جهانیان صلح دوست , بخاطر بزرگداشت این روز فرخنده, بعد از بیش از ۲۵۰۰ سال دست بکار شدم و به زبون خودمونی حالی به این منشور کورش عزیزمون دادم و اون قسمتیش رو که الان چندین صده و بلکه هزارست که اعصاب همه ما رو قلقلک میده , تعمیر کردم و میخواستم ببینینم که آیا شما پیروان و عاشقان اون ابرمرد تاریخ ایران , از کارم راضی هستین:

قبل از مرمت

بعد از مرمت

امیدوارم که با این همه رنج و مشقتی که در انجام این حرکت ایرانی هخامنشی متحمل شدم, دینم رو به سرزمینم و تاریخ پر افتخارش ادا کرده باشم! 😉😂