لیست آدرس و شماره تلفن های پزشکان ایرانی و فارسی زبان در وین

Persische Ärzte in Wien

دکتر ایرانی هم که خدا رو شکر، تا دلتون بخواد تو وین داریم، حالا انشاالله میچرخیم چند تا از خوباشونو  پیدا می‌کنیم و ادرسشونو اینجا میذاریم،  شمام اگه دکتر خوبی‌ میشناسین به ما بنوسین تا به هموطنان معرفیش کنیم!

برای پیدا کردن آدرس و شماره تلفن همه دکتر‌های ایرانی در اتریش میتوانید از این لینک استفاده کنید!

دکتر آبادی احمد , Wiedner Hauptstraße 133-135, A-1050, Tel +43-1-5452151

دکتر ادیب بابک , Am Heumarkt 3/16, A-1030, Tel 715 17 15 130
دکتر ادیب بابک , Lazarettgasse 25/1.Stock, A-1090, Tel +43-1-401807010
دکتر احمدی ساسان , Friedmanngasse 4/Top 5, A-1160, Tel +43-1-4057423
دکتر اللهیاری هوشنگ مدیزینالرات , Christophgasse 4, A-1050, Tel +43-1-5453304
دکتر اللهیاری هوشنگ مدیزینالرات , Wipplingerstraße 24/6, A-1010, Tel 0699 104 02 901
دکتر آمیقی هوشنگ , Weidmanngasse 41/2, A-1170, Tel +43-1-4060886
انصاری شهرضایی سیامک پریو.دوز. دکتر. , Jacquingasse 41, A-1030, Tel +43-1-8906148 (NA)
دکتر اسدیان چلشتری فریدون , Friesgasse 7/1, A-1150, Tel +43-1-8936780
عسریانیس الا دکتر. , Berggasse 4/9, A-1090, Tel +43-1-4094986 (NA)
آوانسیان اوربل آقای دکتر. , Schwindgasse 7/5, A-1040, Tel +43-1-5058827
دکتر بابانژاد واجارگاه گوهر , Rosasgasse 6, A-1120, Tel +43-1-8131416 (NA)
استاد دانشگاه مهرداد باغستانیان دکتر. , Lazarettgasse 25/1.Stock, A-1090 (NA)
بخشنده سلامت مژگان دکتر. , Sechtergasse 8-10/4, A-1120, Tel +43-1-8171717
برادر محمد دکتر. , Barawitzkagasse 27/2/29, A-1190, Tel +43-1-3687399
دکتر بهروز ریحانه , Koppstraße 43/2-3, A-1160, Tel +43-1-4954441
دکتر بهروز ریحانه , Koppstraße 43/2-3, A-1160, Tel +43-1-4020669
دکتر بیک زاده مرزبالی فریبا , Am Heidjöchl 14/69/2, A-1220, Tel +43-1-2805555
دکتر دریای پرویس , Gablenzgasse 4/10, A-1160, Tel +43-1-4920880
دکتر داودی مهرداد , Thaliastraße 125B/2/7, A-1160, Tel +43-1-4862421
دکتر در پتروسیان منون , Wagramer Straße 152/EKZ K1, A-1220, Tel +43-1-2036725
دکتر جانانپور وفا , Alser Straße 69, A-1080, Tel 40 202 40
دکتر احسانی نغمه , Hütteldorfer Straße 16-22/1/4, A-1150, Tel +43-1-9825241
اویلر فریده دکتر. , Große Neugasse 16/2, A-1040, Tel +43-1-5864212
دکتر فریتزمن سپیده , Melangasse 3/64A/3, A-1220, Tel +43-1-2583220
دانشگاه قره باغی کامران دوز. دکتر. , Donaustadtstraße 1, A-1220, Tel +43-1-2034300
دکتر گوهرخوای نیلوفر , Neilreichgasse 100/6, A-1100, Tel +43-1-6172244
گلستانی-گروبر الیزابت دکتر. , Konstanziagasse 52/1, A-1220, Tel +43-664-4301170 (NA)
گلستانی-گروبر الیزابت دکتر. , Frauenfelderstraße 7/5-6, A-1170, Tel +43-680-2047282 (NA)
دکتر گونتر هما , Steigenteschgasse 2-4/5/6, A-1220, Tel +43-1-2039323
دکتر حقی باقر , Hernalser Hauptstraße 15/1/3, A-1170, Tel +43-1-4053344
استاد دانشگاه حمزوی جعفر ساسان دکتر. , Billrothstraße 78, A-1190, Tel +43-676-5002151 (NA)
دکتر حریری فیروزه , Siemensstraße 14/3/15, A-1210, Tel +43-1-2927300
هالینگر-اکرمیان ژینوس دکتر. , Eßlinger Hauptstraße 89/1/7, A-1220, Tel +43-1-7748700
دکتر حسینی نژاد آناهیتا , Floridusgasse 31/2, A-1210, Tel +43-1-2707696
دکتر کهرم جوزف , Tietzestraße 2/1/2, A-1220, Tel 20 222 70
دکتر کهرم ماریا , Tietzestraße 2/1/2, A-1220, Tel 20 222 70 (NA)
دکتر کهرم ماریا , Hermesstraße 74, A-1130, Tel 80 20 507 (NA)
کارخانه حسن دکتر. , Bräuhausgasse 55/1, A-1050, Tel +43-1-9078969
دکتر کوجی راوند , Gatterederstraße 10, A-1230, Tel 888-75-88 / 0664-456-45-45 (NA)
دکتر کشاورز بهاره , Wagramer Straße 102/2/4, A-1220, Tel +43-1-2026500
دکتر خسروی کوروش , Wagramer Straße 147/1/Top 2A, A-1220, Tel +43-1-2025151
دکتر کراوس شعله , Schottenfeldgasse 67/12, A-1070, Tel +43-1-5237934
دکتر لاکانی کسری , Lorystraße 52/3, A-1110, Tel +43-1-7494330
آقای دکتر ملک زاده مهدی , Oelweingasse 35/4, A-1150, Tel +43-1-8936893
مالیار عبدالر. مگ. دکتر. , Brünner Straße 209/7/EG/6, A-1210, Tel +43-1-2648467
مالیار عبدالر. مگ. دکتر. , Mühlweg 41, A-1210, Tel +43-676-3434890
دکتر معنوی احمد , Erlachplatz 11/10, A-1100, Tel +43-1-6042450
دکتر معنوی احمد , Hüttergasse 32, A-1140, Tel +43-650-2020600
دکتر مستان آتوسا , Siebenbürgerstraße 4, A-1220, Tel +43-1-2025888
دکتر مستان پریسا , Landstr.Hauptstr. 123/Top 5, A-1030, Tel +43-1-7123172
محرابی محمد رضا. مدرس دکتر. , Arbeitergasse 9/3, A-1050, Tel +43-1-9203259
دکتر محرابیان اصغر , Forsthausgasse 16-20/8/1, A-1200, Tel +43-1-3331310
دکتر مدرسی کامبیز , Meidlinger Hauptstrasse 7-9/1/7, A-1120, Tel +43-1-8155274
دکتر مقتدری بهرخ , Bernoullistrasse 4/31/3, A-1220, Tel +43-1-2038373
دکتر محمد پرویز , Ottakringer Strasse 145, A-1160, Tel +43-1-4857718
مجاهد دکتر مهشید , Überfuhrstrasse 2/3, A-1210 (NA)
دکتر نایب هاشم حسن , Leopoldauer Strasse 107/I/4, A-1210, Tel +43-1-2596088
دکتر نوریان نوشین , Ober-Laaer Strasse 39/2/3, A-1100, Tel +43-1-6893335 (NA)
اوراماری عمر دکتر. , Fasangasse 35-37/4/1, A-1030, Tel +43-1-7967482
Radjaby Rasset Edda MR Dr. , Krottenbachstrasse 31/1/3, A-1190, Tel +43-1-3682198
دکتر راجبی راست مجتبی , Krottenbachstrasse 31/1/3, A-1190, Tel +43-1-3682198 (NA)
دکتر رحیمی مینو , Rennbahnweg 27/7/5+8, A-1220, Tel +43-1-2598201
دکتر روشن سعید مشاور پزشکی , Favoritenstrasse 8/1/4, A-1040, Tel +43-1-5058040
کامبیز مدرس دکتر , Telefon: 01/ 815 52 74 Meidlinger Hauptstraße 7-9/1/7, 1120 Wien

Schabus Rudolf Univ.Prof. دکتر , Pelikangasse 15/5, A-1090, Tel 401-80-5220
Schabus Rudolf Univ.Prof. دکتر , Liechtensteinstrasse 53, A-1090, Tel 401-80-5220
خزانه دار مریم دکتر. , Stadlauer Straße 62/2nd floor, A-1220, Tel +43-1-2022434
Schirasi-Fard Hamid Oberrat MR Dr. , Simmeringer Hauptstrasse 30-32/3/1, A-1110, Tel +43-1-7490990
آهنگر آلفرد دکتر. , Stadlauer Straße 62/2nd floor, A-1220, Tel +43-1-2022434
دکتر سیفی ناصر , Webgasse 43/3D, A-1060 (NA)
شریعت محرری محمدجعفر دکتر. , Brünner Straße 219/A1/12 ÄZ, A-1210, Tel +43-1-2943899 (NA)
دکتر شوکری رجینا , Bayerngasse 1/5, A-1030, Tel 91 35 333
دکتر شکری شکیبا , Barichgasse 2/Top20, A-1030, Tel +43-1-8901828
مزدور شادیه دکتر. , Van-der-Nüll-Gasse 5/1/7, A-1100, Tel +43-1-6043257
دکتر وکیل عادلی انوشه , Hasenauerstrasse 67/B/6, A-1180, Tel +43-660-7770300
دکتر ولیپور کامیار , Rosenbergstrasse 42/3/2, A-1220, Tel +43-1-7743115
دکتر ولیپور رضا , Esslinger Hauptstrasse 84-86, A-1220, Tel +43-1-7746767 (NA)
دکتر ولیپور رضا , Plattensteinergasse 56, A-1220, Tel +43-1-7746767 (NA)
دکتر وطن پرست زینت السادات. , Loquaiplatz 13, A-1060, Tel +43-1-5967788
دکتر ویس آدام , Brünner Strasse 120, A-1210, Tel +43-1-2909015 (NA)
دکتر یگانه فر وفا , Billrothstrasse 78, A-1190, Tel 360 36 5900 (NA)
دکتر یوسف الهی سهیل , Krausegasse 5, A-1110, Tel +43-1-7434468
دکتر زکریان ایوتا , Theresiengasse 52, A-1180, Tel +43-1-4067284
دکتر زمانی امید , Quellenstrasse 181, A-1100, Tel +43-1-6890450
دکتر زرزا ژاله , Schönbrunner Strasse 119/12, A-1050, Tel +43-1-5444995 (NA)

دیدگاهتان را بنویسید