برچسب: طنز،طلاق،جدایی،خیانت،زن،شوهر،خانواده،کانون گرم خانواده،شانس،تفاهم،شوخی،ازدواج،همسر،بچه،تحمل،آسایش،ناراحتی

شانس الله 2

شانس الله

00ناراحت تو مغازه نشسته بودم که در باز شد و حمید وارد شد. بعد از حال و احوال گفت که امروز یک جورایی حس میکنم که سر حال نیستی! گفتم والا شنیدم که فلانی...