برچسب: خرافات،جن،روح،ارواح،طنز،ترس،پری،بچه،بزرگ،تاریکی،باور،عوام،سوال،کنجکاوی،پدر،مادر،پارس نیوز

جن و بسم الله 21

جن و بسم الله

00دیروز با دخترم تلفنی حرف میزدم، پرسید بابی جن هست؟ میگم جن چیه بابا؟ میگه جن دیگه بچه ها اینجا همش شبا از جن حرف میزنن! میگن هم جن هست هم پری!