برچسب: بوداپست،مجارستان،مسافرت،وین،وصیت،پارلمان،گردش،لندن،پاریس،روم،استانبول،ایران،سبزوار،نیشابور،ششتمد،کیذور،طرقبه،شاندیز،جاغرق

2

پارلمان بوداپست

00دوستان وفادار پارس نیوز حتما در جریان هستن که من برای چهلومین بار هفته پیش با فامیلا که از ایران تشریف آوردن، سفر کوتاهی به بوداپست داشتم، با وجودی که