برچسب: بهترین شهر،بهترین جا،زندگی،انتخاب،وین،اروپا،استادارد،سلماتی،پوشش پزشکی،اقتصاد،بیکاری،شغل،راحتی،بهترین شهر دنیا،آمار،همه پرسی

16

وین، بهترین شهر دنیا برای زندگی

00بهترین شهرهای جهان در سال 2012 در گزارشی که به نام “وضعیت شهرهای جهان ۲۰۱۲-۲۰۱۳ ” توسط برنامه‌ی سکونتگاه‌های انسانی سازمان ملل منتشر شده شهرهای جهان بر اساس میزان رفاه رتبه بندی شده‌اند.