آدرس‌ها و شماره تلفن های ضروری در وین

کد اتریش برای تماس از کشور های  دیگر:

۰۰۴۳ و یا ۴۳+ و کد وین ۰۱ است.

برای تماس با وین از خارج ۰۰۴۳۱ رو قبل از شماره تلفن میگیرین , توجه داشته باشین که ۰۱ نیست بلکه فقط ۰۰۴۳۱ درسته از داخل اتریش بدون ۰۰۴۳ باید ۰۱ رو اول شماره بیارین .

آمبولانس ۱۴۴
Rettung 144
دکتر شبانه روزی ۱۴۱

آتش نشانی‌ ۱۲۲
Feurwehr 122
پلیس ۱۳۳
Polizei 133 (بیشتر…)

ادامه خواندنآدرس‌ها و شماره تلفن های ضروری در وین