برچسب گذاری توسط: الاغ

اینا دیگه خیلی خرن 0

اینا دیگه خیلی خرن

چند وقت پیش دوستان, با دخترم رفته بودیم جایی که اسبا رو نگهداری میکردن. دخترم پرسید, بابی تو سواری هم بلدی؟