برچسب: آش،سبزی،کوکو،خوردن،خرید،سوپرمارکت،لیست،مرد،زن،بچه،جوک،ماست،شوخی،طنز

آش با کوکو سبزی! 0

آش با کوکو سبزی!

00دوستانی که مثل من سعادت زن و بچه داشتن رو دارن میدونن که شنبه ها، روزیه که باید بری برای خانواده خرید کنی، منم امروز مثل هر شنبه صبح قبل از اومدن سر کار...