برچسب: spam

اخطار بسیار مهم! 0

اخطار بسیار مهم!

00دوستان چند روزی هست که ایمیل های بسیاری از افراد هک شده و ایمیل هایی از طرف آنها به همه افرادی که در آدرس بوک آنها هستن فرستاده  میشه و از آنها تقاضای کمک مالی...