برچسب: Rathausplatz

فستیوال تابستانی فیلم در وین 0

فستیوال تابستانی فیلم در وین

00دوستان, فستیوال فیلم روباز وین, در میدان شهرداری از ٢٩ ماه جون برقرار شده و با نمایش فیلم و کنسرت ها در روی پرده بسیار بزرگ ٢٣ متر در ١٣,٢٥ هر شب با تاریک...