در باره گروه اطلاع رسانی پارس نیوز

( Parsnews Austria group ) پایگاه اطلاع رسانی پارس نیوز که در تاریخ ٢٢ نوامبر ٢٠١٠ برای رفع احتیاجات  ایرانیان مقیم اتریش  تاسیس شد، اینک به یکی از محبوب ترین…

ادامه خواندندر باره گروه اطلاع رسانی پارس نیوز