برچسب گذاری توسط: persian Golf

2

رای گیری های دروغی

00باز هم احساسات وطن‌پرستانه ایرانی دستاویز سودجویان شد. اعلام کردند که رای‌گیری برای نام خلیج فارس شروع شده و باید همگان در آن شرکت کنند:

error: Content is protected !!