برچسب گذاری توسط: Behzad

0

اجرای زنده من یه پرندم

00احمد آزاد و بهزاد و اجرای من یه پرندم, رووم صحرا و لیلا در واکن منم. جالبی این برنامه اینه که نوازنده ها و خواننده هیچ تمرینی با هم نداشتن و اجرا بصورت فلبداهست...

error: Content is protected !!