برچسب: Armin Arefi

0

به ایران نروید؛ ویدئوی تکان‌دهنده‌ی یک گردشگر فرانسوی

00 به ایران نروید؛ ویدئوی تکان‌دهنده‌ی یک گردشگر فرانسوی هیچ ملت دیگری را نمی‌توان نام برد که به اندازه‌ی فرانسوی‌ها به سفر علاقه داشته باشد. آنها به سفر علاقه ندارند، بلکه دیوانه‌وار به آن...