برچسب گذاری توسط: تقویم،ترنج،eety ،پارس نیوز،وین،toranj ،parsnews

تقویم سال ۲۰۱۲ 16

تقویم سال ۲۰۱۲

دوستان  چند روزی بود که منتظر این  تقویم بودم، حقیقتشو اگه بخواین،باید اعتراف کنم که من منتظر یک تقویم بودم مثل این تقویم های مجانی که بعضی  از دوستان از ایران با خودشون میارن