برچسب: مترجم،فارسی‌،آلمانی‌،deutsch،persisch،محمودی،فرقانی،انگلهارت،وین،اتریش،پارس نیوز،parsnews،ترجمه