برچسب: متخصص،دکتر،پزشک،چشم،بینایی،عینک،دید،دوربین،نزدیکبین،آستیگمات،معالجه،درمان،وین،اتریش،چشم پزشک،ایرانی،فارسی