برچسب گذاری توسط: لاف،مسگر،غربت،بازار،مسگر،گوز،خالی‌ بند،چاخان،موبایل،تعمیر،گوشی،تلفن،وین،اتریش

لاف در غربت و …. 12

لاف در غربت و ….

هموطنی اومده پیشم میگه آقا ببخشین شما تعمیرم می‌کنین؟ میگم موبایلتون خرابه؟