برچسب: قابل اطمینان

تعمیر ماشین 9

تعمیر ماشین

00اصولا وقتی‌ که ما با ماشینامون به تعمیرگاه میریم، خیلی‌ وقتا این احساس رو داریم که تعمیر کار‌ها سرمون کلاه میذارن!