برچسب: فهمیده

دزد آبادی ما 0

دزد آبادی ما

00 loading… وای که ردپای دزد آبادی ما، چقدر شبیه چکمه های کدخداست! روزیکه ردپای بجا مانده، شبيه چکمه های کدخدا بود! یکی میگفت: دزد چکمه های کدخدا را دزدیده. دیگری میگفت:

error: Content is protected !!