برچسب گذاری توسط: فارسی،عربی،زبان،لغات،کس خل،ریسشه،زبان شناس،عالم،دانشمند،آدم،حوا،حرف زدن،جوک،شوخی،طنز

define viagra زبان شناسی‌! 5

زبان شناسی‌!

should i take viagra with food