برچسب: عقب مونده، عقب افتاده، خل، کسخل،بی عقل، بازی، تفریح،محل،بیکار،الاف،دکتر،مداوا،درمان،خاطره،حکایت،قدیم،قدیما

شاه رضا 10

شاه رضا

00دوستان این شاهرضای داستان ما هیچ ربطی با رضا شاه و این حرفا نداره، تو شهر ما و اصولا در تمام ایران رسم بود که که وقتی یکی رو میخواستن عزت و احترامش  کنن...