برچسب: عروس،عروسی،داماد.تعریف،جشن،پر حرفی،وراجی،حسادت،عمل دماغ،گفتگو،صحبت

عروس با نمک 0

عروس با نمک

00دوستان، دیروز  خیلی اوضام قر و قاطی و در هم بر هم بود ، باید به حسابای مغازه میرسیدم و واقعا که وقت کم آورده بودم، همین جوری که داشتم لیست ها رو وارد...