برچسب: عبید زاکانی

از پایین به بالا 0

از پایین به بالا

00یکی از مشتری های مغازه رو دیروز بعد از چند ماهی دیدم, حال خانومشو میپرسم, میگه جدا شدیم! میگم چرا اخه, شما که خیلی با هم خوب بودین؟!