برچسب: طنز،شوخی،اسم،نامگذاری،بچه،فرزند،اصیل ایرانی،عجیب،غریب،اختراع،من در آوردی،بی مزه،بی مسمی،لوس،بی معنی

کامبوزیا 0

کامبوزیا

00میگه فلانی هم خدا رو شکر بچه دار شد. میگم خوب مبارکه انشالله، چی هست بچش، پسره، دختره؟ میگه راستش نمیدونم بخدا، یعنی اسمشم میدونم ها، اما نمیدونم این اسم دختره یا پسر، رومم...