برچسب: شیرهای سیرک آزاد شده

0

شیرهای سیرکی که برای اولین بار در زندگی‌شان پا روی سبزه‌ها گذاشتند و خاک را بو کردند

00 حیوانات وحشی سیرک‌ها به طبیعت بازمی‌گردند ببینید: شیرهای سیرکی که برای اولین بار در زندگی‌شان پا روی سبزه‌ها گذاشتند و خاک را بو کردند. Posted by BBC Persian on Montag, 2. Mai 2016