برچسب: شهرام صولتی،افشین،خواننده،پارس نیوز،سیزده بدر،چهار شنبه سوری ،مراسم ٤ شنبه سوری

مراسم و جشن های نوروزی ایرانیان در اتریش 24

مراسم و جشن های نوروزی ایرانیان در اتریش

00به تقاضای تنی چند از دوستان که در چند روزه اخیر به کرات از ما خواسته اند که جشن های نوروزی ایرانیان مقیم وین و اتریش را به اطلاعشان برسانیم ، کوشش میکنیم تا در...