برچسب: شماره تلفن،ضروری،اورژانس،آمبولانس،آتش نشانی،بیمارستان،داروخانه،اضطراری،آذربایجان