برچسب گذاری توسط: سولیست

تابستون امسال ما 0

تابستون امسال ما

دوستان با این هوایی که ما امسال داریم من این فیلم رو میزارم که دوستان یکوقت یادشون نره ما تو چه فصلی هستیم! این فیلم البته, قسمتی از قسمتی از قسمتیست! یعنی ٢-٣ دقه...

error: Content is protected !!