برچسب: روابط اینترنتی

چت اینترنتی 5

چت اینترنتی

00 میگم یادش بخیر, زمان شاه, رو سر در مراکز خرید تو لندن و منچستر به فارسی نوشته بودن, خوش آمدید! میگه همچین میگی, انگار خودت دیدی!