برچسب: دلال

0

عتیقه‌های ۵۰۰ میلیونی به اتریش نرسید

00  صاحب معدن سنگ آهن که قصد داشت محموله عتیقه را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به یک قاچاقچی بین‌المللی بفروشد پیش از معامله دستگیر شد. تحقیقات برای دستگیری این مرد اواسط سال گذشته...