برچسب گذاری توسط: دختر،عرب،مصر،مصری،ایرانی،اعتراض،اسلام،حجاب،اسلام گرایی،لخت،عکس،وبلاگ،اینترنت،حمایت،پشتیبانی،همفکری،کمک،برهنه

گفتم، گفت! 5

گفتم، گفت!

گفتم  شنیدی یک دخترخانوم مصری در اعتراض به اسلام گرایی در مصر عکسای لختیشو تو وبلاگش گذاشته؟ گفت اره!