برچسب: دانوب،آبی‌،وین،والس،رقص،موزیک،اشتراوس،سال نو،کنسرت،شونبرون،ماریا ترزا،قیصر،اتریش

دانوب آبی‌! 1

دانوب آبی‌!

00نمیشه در باره وین حرف زد و یادی از موزیک و دانوب آبی و والس نکرد! بگذریم که دانوب اصلا هم آبی‌ نیست اما در زیبایی والس دانوب آبی‌ واقعاً که هیچ شکی‌ نیست،...