برچسب: خودخواهی،نون رو به نرخ روز خوردن،ایران،یورو،پول،دروغ،خارج،نرخ،قیمت،دورویی،پسته،سوغات،هدیه،توریست،موبایل،گوشی

پسته  دونه ای ٣٥٠٠ تومن 19

پسته دونه ای ٣٥٠٠ تومن

00چند روز پیش هموطنی تشریف آورده بود پیشم و میخواست تلفن آیفون ٥ بخره و  به گفته خودش ببره  برای پسرش، ایشون تاجر فرش بودن در بازار تهران. پرسید این آیفونای شما چنده ؟ گفتم:  ٦٢٩...