برچسب: خر

اینا دیگه خیلی خرن 0

اینا دیگه خیلی خرن

00چند وقت پیش دوستان, با دخترم رفته بودیم جایی که اسبا رو نگهداری میکردن. دخترم پرسید, بابی تو سواری هم بلدی؟

عکس در فیسبوک 2

عکس در فیسبوک

00بهش میگم یک سگم ندارم که بغلش کنم یک عکس باهاش بندازم بزارم تو فیس بوک, زیرش بنویسم من و تنها دوست واقعیم,   فی فی , هزار نفر لایک کنن ! میگه هر...