برچسب گذاری توسط: حسادت

زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد! 0

زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد!

عکس دخترمو  گذاشته بودم تو سایت. شب خسته و کوفته رفتم خونه, خیلی هم گشنم بود به خانومم گفتم شام چی داریم؟ گفت یک چیز که خیلی دوست داری. گفتم دستت درد نکنه. پرسید چه...

error: Content is protected !!