برچسب گذاری توسط: حرفای بیخودی

عمر طولانی 0

عمر طولانی

میگه فلانی هم عمرشو به شما داد و رفت! میگم روحش شاد. چند سالش بود اون مرحوم؟ میگه ۶۰-۷۰ سالی داشت خدا بیامرز. میگم, لطفش کم نشه اما کاشکی اون زنده یاد قبلش یک...

error: Content is protected !!